Anmälan till kursen introduktion till programmering i textbaserad miljö

Anmälan till kursen introduktion till programmering i textbaserad miljö

Sista anmälningsdag är den  16:e september 2020.

Viktig information att läsa innan anmälan påbörjas!

I anmälningsformuläret behöver du som deltagare intyga att du har huvudmans eller rektors godkännande för att delta på kursen. Huvudman eller rektor intygar på detta sätt att du som deltagare är verksam lärare samt godkänner att du anmäler dig till kursen och har förutsättningar att genomföra kursen.

När anmälan skickas in får du som deltagare en anmälningsbekräftelse och en bekräftelse skickas även till den huvudman/rektor som du angav i anmälningsformuläret.

Anmälan

Deltagarens personuppgifter

Jag tillhör följande målgrupp:

Huvudman eller rektor intygar

Samtycke