Anmälan till kursen introduktion till programmering i textbaserad miljö

Anmälan till kursen introduktion till programmering i textbaserad miljö

Sista anmälningsdag är den 25:e januari 2022

Anmälan

Deltagarens personuppgifter

Jag tillhör följande målgrupp:

Huvudman eller rektor intygar

Samtycke