Anmälan till kursen programmering i textbaserad miljö

Sista anmälningsdag är den  3:e februari 2022.

Anmälan

Deltagarens personuppgifter

Jag tillhör följande målgrupp:

Deltagarens förkunskaper

Jag har de förkunskaper som krävs för att delta på kursen:

Huvudman eller rektor intygar

Samtycke