Save the date! 27 oktober 2020 - Konferensen är en fortbildningsdag för gymnasielärare.

MI7A6344.jpg

RUN- konferensen genomförs 2020 med temat ”akademiskt skrivande”. Vi erbjuder föreläsningar och workshops inom aktuellt område.

Konferensen genomförs i oktober varje år. Målgrupp för årets konferens är lärare, förstelärare och specialpedagoger inom gymnasieskolornas studieförberedande program.

Hösten 20 planerar vi i nuläget att genomföra konferensen digitalt.  Mer information om konferensen kommer senare. Anmälan öppnar i början av september.

Kontakt

Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 97

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75