RUN bjuder i vår in till webbinarier med olika teman. Här fångar vi upp aktuell forskning som pågår på Mittuniversitetet inom ämnen som efterfrågas av nätverket för gymnasiesamverkan.

Uppkopplade enheter

Syfte

Det övergripande syftet med alla RUN-webbinarier är att utifrån det valda temat, ge deltagarna ökad kunskap om aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Webbinarierna ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, men även inspirera och ge tips till hur innehållet kan diskuteras vidare i respektive deltagares egna verksamheter. 

Webbinariernas innehåll ska vara kopplade till de fyra samverkansmål som finns i RUNs verksamhetsplan för åren 2020-2022. RUN-webbinarierna ska vara ett komplement till våra andra, ofta mer långsiktiga och återkommande aktiviteter. Här ska vi kunna fånga upp aktuella behov och erbjuda input och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger och skolledare inom gymnasieskolornas studieförberedande program.

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75

Gertrud Alirani

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 85 97