RUN bjuder i höst in till tre webbinarier med olika teman. Webbinarium är ett seminarium, föredrag eller en workshop där deltagarna aktivt kan delta genom att ställa frågor och diskutera under tiden som webbinariet pågår. Här fångar vi upp aktuella teman som efterfrågas av RUNs samarbetspartners.

13716615-business-team-with-smartphones-and-tablet.jpg

Syfte

Det övergripande syftet med alla RUN-webbinarier är att utifrån det valda temat, ge deltagarna ökad kunskap om aktuell forskning, beprövad erfarenhet och/eller information och riktlinjer från olika skolmyndigheter. Webbinarierna ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, men även inspirera och ge tips till hur innehållet kan diskuteras vidare i respektive deltagares egna verksamheter. 

Webbinariernas innehåll ska vara kopplade till de fyra samverkansmål som finns i RUNs verksamhetsplan för åren 2020-2022. RUN-webbinarierna ska vara ett komplement till våra andra, ofta mer långsiktiga och återkommande, HP-aktiviteter. Här ska vi kunna fånga upp aktuella behov/frågor och erbjuda input och erfarenhetsutbyte.

Under webbinarierna kan föreläsningarna komma att spelas in med möjlighet att lyssna på i efterhand.

Målgrupp

Alla inom utbildningssystemet beroende på tema för respektive webbinarium.

Webbinarium hösten 2020

Det första webbinariet vänder sig till gymnasielärare och genomförs 14 oktober kl 15.00 - 17.00. Temat för seminariet är Krishantering under Corona - pandemin och lärdomar att ta med sig. Erna Danielsson, docent i sociologi och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR) kommer att presentera sin forskning på området. Seminariet handlar både om att få ta del av forskning på det specifika området, att utbyta erfarenheter samt diskutera lärdomar att ta vidare i er egen verksamhet.

Sista anmälningsdag är 5 oktober.  

Till anmälan

Det andra webbinariet vänder sig till dig som arbetar inom vuxenutbildning och genomförs 4 november kl. 15.00 - 17.00. Webbinariets titel är: Från CSN-skulder till skolframgång – en resa mot mer effektiv SVA-undervisning.

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Eleverna har olika ålder, bakgrund, modersmål och förkunskaper, och din uppgift som lärare är att åstadkomma största möjliga utveckling i och om svenska språket på så kort tid som möjligt för varje individ. När Josefin Schygge började undervisa SVA grundläggande och SVA gymnasiala hade hennes arbetsplats många elever med resultatet F. Det här är en föreläsning om hur hon och hennes arbetslag med hjälp av varandra, differentierad undervisning och tydlighet vände trenden. Föreläsningen erbjuder handfasta verktyg som hjälper dig att utforma din undervisning för ökad individanpassning och effektivitet. 

Josefin Schygge är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi och författare till flera böcker. De senaste tio åren har hon undervisat inom vuxenutbildning, både inom sfi och på grundläggande och gymnasiala kurser i klassrum och på distans. Sista anmälningsdatum 14 oktober. 

Anmälan öppnar 23 september. 

Det tredje webbinariet vänder sig till alla inom utbildningssystemet inklusive personal inom elevhälsan. Webbinariet genomförs den 9 december kl. 15.00 - 17.00 och temat är Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete. Föreläsningen fokuserar på grundläggande förutsättningar för att utveckla ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som omfattar alla som arbetar i skolan. Särskilt lyfts rektors roll som ledare, inspiratör och samordnare samt elevhälsoteamets utveckling som team med ett gemensamt uppdrag. Föreläsningen ger exempel från skolor där samarbetet mellan lärare, team och rektor lett till en hälsofrämjande och förebyggande skolmiljö för alla elever. Det är Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik och Pia Skott, docent och lektor i pedagogik som föreläser. 

Anmälan öppnar 28 oktober. 

 

Kontakt

Annika Lööf-Sjölund

Koordinator|Coordinator

010-142 86 66

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75

Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 97