Gymnasiesamverkan bjuder i vår in till webbinarier med olika teman. Här fångar vi upp aktuell forskning som pågår på Mittuniversitetet inom ämnen som efterfrågas av nätverket för gymnasiesamverkan.

Uppkopplade enheter

Det övergripande syftet med alla RUN-webbinarier är att utifrån det valda temat ge deltagarna ökad kunskap om aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Webbinarierna ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, men även inspirera och ge tips till hur innehållet kan diskuteras vidare i respektive deltagares egna verksamheter. 

RUN - Webbinarierna vänder sig till dig som är lärare, specialpedagog eller skolledare inom gymnasieskolorna.

Under hösten genomförs inga webbinarier då dessa ersätts av RUN-konferensen som genomförs 2 november 2021. 

 

 

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-1428875