Anmälan RUN-webbinarium

Välkommen att anmäla dig till terminens första webbinarium som vänder sig till gymnasielärare.

Tid: 30 mars kl 15.00 - 17.00

Tema: "Den moderna kriminologin" med Fredrik Bo Andersson 

Webbinariet vänder sig till lärare som är intresserade av kriminologi som ämne och till personal som är intresserad av hur skolan kan arbeta brottspreventivt. Seminariet ger ett smakprov på de olika kriminologiska fälten i syfte att ge exempel på vad en gymnasiekurs i Kriminologi skulle kunna innehålla. Vidare ges en inblick i aktuell kriminologisk forskning samt skolans roll i det brottspreventiva arbetet. Seminariet avslutas med frågestund.