Campus Sundsvall

Välkommen till Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet!

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras varje höst- och vårtermin (för kursstart höstterminen 2021 gäller 15 mars - 15 april 2021).

Det är huvudmannen som anmäler skolledaren via ett formulär på Skolverkets webbplats (se länk nedan). Innan du gör anmälan, ta reda på följande om skolledaren:

  • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag
  • Högsta utbildningsnivå
  • Examen (inklusive antal poäng/högskolepoäng)

 

Läs mer om Rektorsprogrammet och aktuella anmälningsperioder och gör din anmälan på skolverket.se