Huvudmannen anmäler skolledaren via ett formulär på Skolverkets webbplats. Anmälan sker under varje höst- och vårtermin.

Anmälan till Rektorsprogrammet


Innan du gör anmälan. Ta reda på följande om skolledaren:

  • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag
  • Högsta utbildningsnivå
  • Examen (inklusive antal poäng/högskolepoäng)

 

Läs mer om Rektorsprogrammet och aktuella anmälningsperioder på skolverket.se