Studenter

Fortbildning för rektorer är kurser på avancerad akademisk nivå som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter i gång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng.

Fortbildning för rektorer 2023, FFR

Vid frågor, kontakta

Sidan uppdaterades 2023-05-16