Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap (FFR) 7,5 hp

Välkommen till kursen Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, vid Mittuniversitetet.

teamwork

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer som tidigare genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. 

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling. 

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

 

Innehåll

Rektorers pedagogiska ledarskap innefattar chefskap, som vilar på verksamhetens mål och uppdrag och ledarskap med fokus på ledningen av skolors inre vardagliga arbete. Kunskapsområdet styrning och ledning kopplas till det pedagogiska ledarskapet så att styrningsfrågorna i huvudsak knyts till rektorers chefskap medan ledningsfrågorna mer har att göra med det vardagsnära ledarskapet. 

Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå och genomförs i internatform under en-två terminer samt avslutas med examination.

 

Kursplan

Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap (FFR) 7,5 hp

 

Genomförande

Fortbildningen genomförs i 4 block (2-dagarsinternat) med mellanliggande hemuppgifter samt en avslutande examination.

Block 1: Rektorers chef- och ledarskap.
Block 2: Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete.
Block 3: Rektorer, skolutveckling och kultur.
Block 4: Rektor och elevers lärmiljöer.

 

Därför ska du delta

  • Spetsa din förmåga att leda och styra din skola.
  • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
  • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

 

Sammankomster

Internat 1: 28-29 september, 2020 

Internat 2: 12-13 november, 2020

Internat 3: 3-4 februari, 2021

Internat 4, 11-12 maj, 2021

 

Anmälan

Nästa anmälningsperiod till Fortbildning för rektorer sker under våren 2021. Utbildningen startar sedan höstterminen 2021. Anmälan görs av skolhuvudman till Skolverket. Läs mer på skolverket.se 

Kontakt

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 52

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76