Fortbildningen knyter an till skolledarnas vardagsarbete för att utveckla kunskapen om skolans styrning, ledning och ledarskap. Inte minst i förhållande till skolutveckling där elevers lärmiljöer och kunskapsutveckling står i centrum.

Studenter

Sidan uppdaterades 2022-05-04