Almedalen Visby

Rektorsprogrammet i Almedalen 2019

Program Skolledardagen, Almedalen 2019

Den 2 juli, under Almedalsveckan, anordnades Skolledardagen av Mittuniversitetet i samverkan med övriga lärosäten i landet som ger Rektorsprogrammet. Skolledardagen rymmer seminarier som lyfter och diskuterar olika perspektiv på ledarskap i förskola och skola, en paneldebatt om hur rektorers professionella trygghet kan stärkas samt en gästföreläsning om framgångsrikt skolledarskap.

 

Presentationer Skolledardagen
Maria Styf: Förskolerektorn - en riktig rektor?
Vill du se Marias föreläsning från Almedalen klickar du här.
Ulf Blossing och Mette Liljeberg: Skolledarens redskap för lärares samarbete.
Anders Arnqvist: Rektor i förskolan. Om förändrade villkor och uttryck för ledning och styrning av förskolans verksamhet.
Ulf Leo: Hur skapas ett hållbart skolledarskap?
Ebba Hildén oh Emelie Johansson: Rektorer i förskolan - ett uppdrag i förändring. 
Pia Skott och Niclas Rönnström: Vad kan och gör rektorer när de gör och kan vad de förväntas göra och kunna? (Vill du ta del av denna presentation, kontakta Pia Skott.)