Rektorsprogrammets Rikskonferens 2021

Välkommen till Rektorsprogrammets digitala Rikskonferens, tisdag 8 juni, 2021!

Exteriör, Åkroken

Konferensens tema är Rektorer som en professionell yrkesgrupp i skola och förskola. Under dagen kommer vi att få ta del av olika perspektiv på konferensens tema och utbyta erfarenheter kring detta. Programmet rymmer bland annat en inspirationsföreläsning med Tony Bush, Nottingham University, England och gästprofessor vid Institutionen för Utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, samt en djupdykning i den kommande antologin, Att jobba som rektor - om rektorer som professionella yrkesutövare.

Dagen startar kl 08.30 och avslutas kl 16.30. 

 

Datum: Tisdag 8 juni, 2021 
Tid: klockan 08.30 - 16.30 
Plats: digitalt via Zoom (länk skickas ut i Välkomstbrevet) 

 

Program

 

Vi har nu stängt anmälan. Välkomstmejl skickas ut till anmälda deltagare i slutet av v 21.

 

 

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428252