Rektorsprogrammets Rikskonferens 2021

kaffepaus

 

Programmet uppdateras löpande. Slutgiltigt program bifogas Välkomstbrevet.

 

Konferenensens tema - Rektorer som en professionell yrkesgrupp i skola och förskola

 

Tisdag 8 juni

Kl 08.30   Välkommen

Kl 08.45   Rektorsprofessionen i internationell belysning - inspirationsföreläsning med Tony Buch, gästprofessor Mittuniversitetet

Kl 09.45   PAUS

Kl 10.00   Rektorsprofessionen i nationellt persepektiv med fokus på antologin

Kl 10.30   Presentationer av kapitel i antologin

Kl 12.00   LUNCH

Kl 13.00   Presentationer av kapitel i antologin, forts.

Kl 14.30   PAUS

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas

 

Parallellt program för administratörer

Kl 08.30   Välkommen

Kl 08.45   Rektorsprofessionen i internationell belysning - inspirationsföreläsning med Tony Buch, gästprofessor Mittuniversitetet

Kl 09.45   PAUS

Kl 10.00   Skolverket informerar

Kl 10.45   Lägg till innehåll 

Kl 12.00   LUNCH

Kl 13.00   Lägg till innehåll

Kl 14.30   PAUS

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas