Program Rektorsprogrammets Rikskonferens 2021

Inspirationslunch_SAM

 

Programmet uppdateras löpande. Slutgiltigt program bifogas Välkomstbrevet.

 

Konferensens tema - Rektorer som en professionell yrkesgrupp i skola och förskola

 

Tisdag 8 juni

Kl 08.30   Inledning med rektor Anders Fällström och utbildningschef Susanne Sahlin

Kl 08.45   Rektorsprofessionen i internationell belysning - inspirationsföreläsning med Tony Bush, gästprofessor Mittuniversitetet

Kl 09.45   PAUS

Kl 10.00   Rektorsprofessionen i nationellt perspektiv med fokus på antologin

Kl 10.30   Presentationer av kapitel i antologin

Kl 12.00   LUNCH

Kl 13.00   Presentationer av kapitel i antologin, forts.

Kl 14.30   PAUS

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas

 

Parallellt program för administratörer

Gemensamt program fram till lunch.

Kl 13.00   Skolverket informerar

Kl 13.45   Avslutningsinternat - erfarenhetsutbyte 

Kl 14.30   PAUS

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21:

  • Uppstart/internat 1
  • Samverkan med skolhuvudmännen
  • Utmaningar och goda idéer

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas