Välkommen till Sundsvall och Rektorsprogrammets Rikskonferens 2021!

Exteriör, Åkroken

Varmt välkommen till Rektorsprogrammets digitala Rikskonferens 2021! Vi ser fram emot en inspirerande dag där vi får mötas och dela erfarenheter.

Under förmiddagen har vi ett gemensamt program för alla för att under eftermiddagen ha separata pass för administratörer respektive utbildare. Program för dagen samt länkar hittar du längre ner på sidan. Nu kör vi!

 

Tips för bästa möjliga utbyte av dagen:

  • Ändra ditt namn när du anslutit till mötet. Skriv Förnamn Efternamn samt Lärosäte. Det gör du genom att trycka på de tre vita prickarna i det vänstra hörnet i din bild och välj "rename". 
  • Det är trevligt att se varandra så ha gärna kameran på.
  • När du inte pratar, ha mikrofonen avstängd/mute.
  • Ha gärna denna sida öppen under hela konferensen så att du enkelt kommer åt alla länkar.
  • Behöver du teknisk support eller har andra frågor som rör konferensen? Kontakta run@miun.se

 

De blå knapparna som du ser i programmet nedan är klickbara och tar dig till konferensens olika rum (inledingsvis deltar du via YouTube men från kl 10 så ses vi i zoom). Testa gärna länkarna några dagar innan så att du vet att det fungerar. 

 

Program tisdag 8 juni

Kl 08.30   Välkommen!

Inledning med rektor Anders Fällström, utbildningschef Susanne Sahlin och administrativ chef Ulrika Auno.

 

Kl 08.45   Rektorsprofessionen i internationell belysning

Inspirationsföreläsning med Tony Bush, gästprofessor Mittuniversitetet. Ställ gärna frågor till Tony här.

 

Kl 09.40   RÖRELSEPAUS 

Anna från Friskis guidar oss genom en rörelsepaus som får kroppen att vakna till!

 

Kl 10.00   Rektorsprofessionen i nationellt perspektiv med fokus på antologin

Marcia Håkansson och Gunnar Berg ger oss en kort bakgrund och introduktion.

 

Kl 10.30   Presentationer av kapitel i antologin

Antologin  ”Att jobba som rektor - om rektorer som professionella yrkesutövare” utkommer på Studentlitteratur i augusti -21. I boken medverkar rektorsutbildare från samtliga RP-arrangörer med bidrag där det vänds och vrids på frågan om rektorer som professionella. I detta pass presenteras översiktligt bokens idé, upplägg och flertalet av dess kapitel. 

Under detta pass blir du indelad i olika Breakout-rooms. Stanna kvar i detta rum när det är dags för lunch. Stäng bara av ljud och bild.

 

Kl 11.45  LUNCH

 

Kl 13.00   Presentationer av kapitel i antologin, forts. (se parallellt program för adminstratörer längre ner)

 

Kl 14.15   Sammanfattning

Frank Sundh och Björn Ahlström sammanfattar antologipassen.

 

Kl 14.30   PAUSUNDERHÅLLNING

Arkadia - magiker, jonglör, komiker och gycklare - underhåller! Stay tuned!

 

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21

Vilka förändringar görs i RP med nya måldokumentet för RP21? Vad behålls från RP15 och vad utvecklas?

 

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Susanne Sahlin och Ulrika Auno knyter ihop erfarenhetsutbytet och rikskonferensen som helhet.

 

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas - tack för idag!

 

Parallellt program för administratörer (gemensamt program fram till lunch)

Kl 13.00  Välkommen!

Ulrika Auno, Maggi Sandin och Åsa Nyberg hälsar välkommen.

 

Kl 13.05   Skolverket informerar

Nathalie Koverman och Seth Norberg ger oss kort information om läget.

 

Kl 13.45   Avslutningsinternat - erfarenhetsutbyte 

 

Kl 14.30   PAUSUNDERHÅLLNING

Arkadia - magiker, jonglör, komiker och gycklare - underhåller! Stay tuned!

 

Kl 15.00   Kunskap och erfarenhetsspridning mellan lärosätena inför uppstart av RP21:

  • Uppstart/internat 1
  • Samverkan med skolhuvudmännen
  • Utmaningar och goda idéer

 

Kl 16.15   Återsamling och uppföljning i helgrupp

Susanne Sahlin och Ulrika Auno knyter ihop erfarenhetsutbytet och rikskonferensen som helhet.

 

Kl 16.30   Rikskonferensen avslutas - tack för idag!