Examen vid Mittuniversitetets rektorsprogram

Rektorsprogrammets andra kursgrupp har nu examinerats under högtidliga former. Utdelning av rektorsnål och presentationer av deltagarnas arbeten stod på programmet, liksom avtackning och mingel.

Vart sjätte år får sex nya lärosäten i landet det prestigefulla uppdraget att hålla i Rektorsprogrammet, och under innevarande period är Mittuniversitetet ett av dem som fått den äran. Varje rektorsgrupp studerar under tre år på 20 procents studietakt parallellt med sina arbeten som skolledare.

Under de tre senaste åren har 21 rektorer och förskolechefer i denna kursgrupp träffats tolv gånger för intensiva och lärorika dagar med fokus på tre kunskapsområden – skoljuridik, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. I torsdags, den 6 december, var det dags för gruppen att examineras.
– Det här har varit en fantastisk härlig grupp som har kommit varandra väldigt nära, säger Susanne Sahlin, rektorsutbildare och doktorand i pedagogik.

Mittuniversitetet kommer att fortsätta driva Rektorsutbildningen fram till 2021. Därefter genomförs ett nytt ansökningsförfarande om att få ge rektorsprogrammet.
– Det är ett ansökningsförfarande och en process som kräver en hel del för att ett lärosäte ska bli utvalt, så det är verkligen en fjäder i hatten för Mittuniversitetet att ha fått det här uppdraget, säger Ulrika Auno, administrativ chef för Rektorsprogrammet.

Rektorsprogrammet är en populär utbildning med ett högt söktryck på utbildningsplatserna i landet och varje termin startar Mittuniversitetet en ny kursgrupp.