RUN konferens 2017

Spara favorit 20 nov november 2017
Rektor med elever och lärare

Föreläsarnas presentationer hittar du under rutan "Aktuell information". Vi lägger ut presentationerna allt eftersom vi får tillgång till dessa.

En inkluderande skola

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens där temat är En inkluderande skola. Konferensen kommer att behandla detta tema ur två perspektiv; arbetet med nyanlända elever respektive pojkars och flickors lärande och skolresultat. Under dagen varvas föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att inspirera samt ge verktyg och tankar kring hur skolan och undervisningen kan utvecklas med stöd av kollegialt lärande.
Målgrupp är lärare, rektorer och utvecklingsledare (eller motsvarande).

Konferensen ges på två orter

Östersund 14 november 10.00–16.00

Mittuniversitetet, sal F214 (ridhuset)
Kaffe och registrering från 09.30 (norra entrén till F214)

Sundsvall 15 november 10.00–16.00

Mittuniversitetet, sal N109 (Fälldinsalen)
Kaffe och registrering från 09.30 (vid restaurang Åkroken)

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Konferensens innehåll

Föreläsningar

Laid Bouakaz — Att anta utmaningen i mångkulturella skolmiljöer - lärare, elever, föräldrar och närsamhället. Bouakaz är fil.dr. i pedagogik vid Malmö högskola och forskar kring mångkulturella skolfrågor såsom föräldrasamverkan och tvåspråkighet. Hans föreläsning behandlar bl.a. hur skolan kan arbeta för att integrera nyanlända elever i skolan och det nya samhället samt för att informera och samverka med vårdnadshavare.

Mia Heikkilä — För alla flickors och pojkars lärande - om skolresultat, jämställdhet och inkludering i skolmiljö. Heikkilä är docent i pedagogik och verksam vid Mälardalens högskola. Hennes forskningsområden är barns och ungdomars lärande med fokus på hur kön, etnicitet och ålder påverkar lärandeprocessen. Under dagen föreläser hon med fokus på att analysera skolresultat och hur vi gör jämställd undervisning.

Läs mer om innehållet i inbjudan som ni finner under "Aktuell information" på denna sida.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Ulrika Auno

Ulrika Auno
Koordinator RUN