RUN-konferens 2018

Spara favorit 6 nov november 2018
Barn med surfplatta

Digitalisering i klassrummet

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens där temat är Digitalisering i klassrummet. Årets RUN-konferenser erbjuds i delvis nytt format, då ni i år även får möjlighet att ta del av den internationella konferensen Digitalisation, Education and Design: The role of the teacher som arrangeras av Mittuniversitetets forskargrupp Higher Education and E-Learning (HEEL).

Syftet med årets RUN-konferenser är att inspirera samt ge verktyg och erfarenhetsutbyte kring hur skolan och undervisningen kan utvecklas genom digitalisering. Vi vill också erbjuda den senaste forskningen i ämnet och möjlighet att föra dialog omkring kopplingen mellan teori och praktik.

Målgrupp

Lärare, förstelärare, IT-samordnare, rektorer, utvecklingsledare och skolchefer från kommuner som är anslutna till RUN.

Konferensen genomförs vid två tillfällen

Du kan välja att delta på det ena eller det andra tillfället eller delta på bägge tillfällen. Det går också att delta på distans (från din egen dator) via distansverktyget Zoom. Med Zoom kommer du att både kunna lyssna till föreläsningarna och delta i diskussionerna tillsammans med andra som deltar på distans. För att kunna delta på distans behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande. Mer information om Zoom kommer att skickas ut till de som anmäler detta alternativ.
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder (deltagare på plats) på fika och lättare lunch.

Östersund 13 november

Syftet med konferensen i Östersund är att ge input och vardagsinspiration omkring digitalisering i klassrummet. Vi önskar ge en fördjupad förståelse för digitalisering som helhet och erbjuder reflektion och erfarenhetsutbyte.
Följande föreläsare är inbjudna:

Patrik Landström är en driven skolområdeschef på Utbildningsförvaltningen i Linköping med stort engagemang för elevers lärande. Patrik kommer att inleda RUN-konferensen med att tala om framgångsrik skolutveckling med fokus på digitalisering.

Patricia Diaz är en flitigt anlitad föreläsare, både i Sverige och utomlands, som till vardags arbetar som språk- och förstelärare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm. Patricia kommer att dela konkreta elevexempel från sin egen vardag och prata om hur man kan förbättra lärande med hjälp av digitala verktyg, innovativa idéer och nytänkande.

Adam Palmquist har en bakgrund som verksamhetsutvecklare inom lärande och skolutveckling, som spelutvecklare och konsult inom spelutveckling för pedagogiska spel i Skandinavien. Han har även arbetat som lärare och skolutvecklare på Magelungen Utveckling/Akademi vars främsta uppgift är att hjälpa ungdomar med omfattande behov av särskilt stöd att klara skolan. Adam är författare till den första metodboken på svenska om gamification och lärande - ”Det spelifierade klassrummet”.
Idag arbetar Adam som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB och kommer att avsluta konferensen med en föreläsning om just motivationsarbete kopplat till digitalisering i skolan.

Tid och plats
När: 13 november, klockan 10.00–16.00, kaffe och registrering från 09.30.
Plats: Quality Hotel Frösö Park

Sundsvall 19 november

Syftet med konferensen i Sundsvall är att samla forskare, utövare och personer från olika verksamheter för att diskutera utmaningar som rör digitalisering, utbildning och design: lärarens roll.
För dagen har vi bjudit in tre internationella keynote-talare som kommer att ge 30 minuters inspirerande samtal som varje följs av gruppsamtal:

Rose Luckin, professor i Learner Centered Design, UCL Knowledge Lab London

Sofia Serholt, Post doc, interaktionsdesign, Institutionen för datavetenskap och teknik, Chalmers University

Rune Krumsvik, professor i utbildningsvetenskap, Utbildningsdepartementet Universitetet i Bergen

Tid och plats
När: 19 november 9.30–16.00, kaffe och registrering från 09.00.
Plats: N109 (Fälldinsalen), Mittuniversitetet, Campus Sundsvall

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN