RUN-riksdag 2018

Spara favorit 16 feb februari 2018
RUN-riksdag 2014 på Södra Berget

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling

Varmt välkommen till RUN-riksdag 2018
15-16 februari på Hotell Södra Berget i Sundsvall

Temat för RUN-riksdagen 2018 är inkluderande skola, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Dessa utgör de tre insatsområden som kommuner och lärosäte samverkar kring inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Mer om insatsområdena går att läsa i  verksamhetsplanen för 2017-2019Lyssna.

Föreläsare vid RUN-riksdagen är Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid Mälardalens högskola, Anders Söderholm, generaldirektör vid UKÄ och Björn Åstrand, ledamot i skolkommissionen och utredare för Nationell samling för läraryrket. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten medverkar och ger verktyg och inspiration till arbete med nyanlända elevers lärande respektive systematiskt elevhälsoarbete. Det kommer även att erbjudas andra parallella seminarier på ovanstående teman samt möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyten kring digitalisering. Ett särskilt seminarium för politiker kommer också hållas med erfarenhetsutbyte och diskussioner kring gemensamma utmaningar inom de tre insatsområdena.

Mer information om program och föreläsare finner du här

RUN-riksdagsmötet

RUN är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtlands län, Västernorrlands län och Hälsingland samt Mittuniversitetet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland ingår i RUN. RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN.

RUN-riksdagsmötet infaller torsdagen den 15 februari mellan kl. 10.00–12.00 och till detta kallas en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant från respektive kommun samt avdelningschefer vid Mittuniversitetets lärarutbildning.
I anmälan till RUN-riksdag 2018 finns det möjlighet för kommunens utsedda representanter att anmäla sitt deltagande på mötet.

Anmälan

Anmälan till RUN-riksdag 2018

Sista anmälningsdag är 17 januari.

Konferensavgift

Deltagaralternativ (samtliga priser är exklusive moms)

Alternativ 1, 1500 SEK:
Konferensdeltagande 15-16 februari där det ingår:
3 st konferensfika
2 st lunch inkl. bordsvatten och kaffe

Alternativ 2, 2800 SEK:
Konferensdeltagande 15-16 februari där det ingår:
3 st konferensfika
2 st lunch inkl. bordsvatten och kaffe
3-rätters middag inkl. bordsvatten
Logi 15 februari i enkelrum på Hotell Södra Berget