RUN-riksdag 2019

Spara favorit 1 mar mars 2019
Skola skolbarn i korridor

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling

Varmt välkommen till RUN-riksdag 2019
28 februari - 1 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall

RUN-riksdagen 2019 kommer att innehålla föreläsningar och parallella seminarier inom områdena inkluderande skola, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Dessa utgör de tre insatsområden som kommuner och lärosäte samverkar kring inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Mer om insatsområdena går att läsa i  verksamhetsplanen för 2017-2019.

Föreläsare vid RUN-riksdagen är Fredrik Zimmerman, Malin Frykman och Bodil Båvner. Fredrik är forskare vid Högskolan i Borås och presenterar sin forskning om hur könsnormer påverkar lärande och hur man kan motverka antipluggkultur bland pojkar. Malin Frykman är författare och verksam inom Sektor Utbildning, Stenungsunds kommun. Malin föreläser om skolledares roll i en digitaliserad värld och hur de nationella strategierna kan implementeras. Bodil Båvner arbetar som utredare vid Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting. Bodil kommer att lyfta frågan kring skolans och förskolans rekryteringsutmaningar.
Parallella seminarier kommer att erbjudas vid tre tillfällen under konferensen och några smakprov från dessa är fjärrundervisning - hur detta kan organiseras och finansieras, att inkludera elever med beteendeproblem och skolledarskap. Det blir även en workshop där deltagarna får chans till erfarenhetsutbyte och diskussioner kring gemensamma utmaningar inom de tre insatsområdena samt en workshop särskilt riktad till politiker.

Konferensen startar klockan 10.00 den 28/2 och avslutas med lunch klockan 13.00 den 1/3.

Program RUN-riksdag 2019

Skolforskningsmässa

Som en del i programmet vill vi i år uppmärksamma den skolforskning, i bred bemärkelse, som bedrivs på Mittuniversitetet, ibland i samarbete med regionens förskolor och skolor. Skolforskningsmässan förläggs parallellt med RUN-riksdagsmötet på torsdag förmiddag. Det kommer även vara möjligt att besöka mässan under torsdag eftermiddag.
För mer information om skolforskningsmässan

RUN-riksdagsmötet

RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. RUN-riksdagsmötet infaller torsdagen den 28 februari mellan kl. 10.00–12.00 och till detta kallas en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant från respektive kommun, avdelningschefer vid Mittuniversitetets lärarutbildning samt RUNs ledningsgrupp. I anmälan till RUN-riksdag 2019 finns det möjlighet för kommunens utsedda representanter att anmäla sitt deltagande på mötet.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Maggi Sandin
Handläggare RUN
margareta.sandin@miun.se
010-142 80 76