RUN-riksdag 2019

Spara favorit 27 sep september 2018
Skola skolbarn i korridor

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling

Varmt välkommen till RUN-riksdag 2019
28 februari - 1 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall

RUN-riksdagen 2019 kommer att innehålla föreläsningar och parallella seminarier inom områdena inkluderande skola, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Dessa utgör de tre insatsområden som kommuner och lärosäte samverkar kring inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Mer om insatsområdena går att läsa i  verksamhetsplanen för 2017-2019.

Skolforskningsmässa

Parallellt med RUN-riksdagsmötet på torsdag förmiddag kommer det att vara en skolforskningsmässa med fokus på praktiknära skolforskning i regionen. Det kommer även vara möjligt att besöka mässan under torsdag eftermiddag.

RUN-riksdagsmötet

RUN är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtlands län, Västernorrlands län och Hälsingland samt Mittuniversitetet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland ingår i RUN. RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN.

RUN-riksdagsmötet infaller torsdagen den 28 februari mellan kl. 10.00–12.00 och till detta kallas en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant från respektive kommun samt avdelningschefer vid Mittuniversitetets lärarutbildning.
I anmälan till RUN-riksdag 2019 finns det möjlighet för kommunens utsedda representanter att anmäla sitt deltagande på mötet.

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Maggi Sandin
Handläggare RUN
margareta.sandin@miun.se
010-142 80 76

Konferensavgift

Deltagaralternativ (samtliga priser är exklusive moms)

Alternativ 1, 1500 SEK:
Konferensdeltagande 28 februari - 1 mars där det ingår:
3 st konferensfika
2 st lunch inkl. bordsvatten och kaffe

Alternativ 2, 2995 SEK:
Konferensdeltagande 28 februari - 1 mars där det ingår:
3 st konferensfika
2 st lunch inkl. bordsvatten och kaffe
3-rätters middag inkl. bordsvatten
Logi 15 februari i enkelrum på Hotell Södra Berget

Anmälan

Anmälan kommer att öppnas upp i mitten av november