RUN-riksdag 2020

Välkommen till RUN-riksdag 2020, 27-28 februari på hotell Södra Berget i Sundsvall.

MI7A6381.jpg
Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtland och Västernorrlands län, delar av Hälsingland samt Mittuniversitetet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland ingår i RUN. Tillsammans utgör dessa parter RUN och parterna verkar tillsammans inom nätverket kring skolutvecklingsfrågor. RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som arrangeras i samband med RUN-riksdagen.

RUN-riksdag 2020

Under RUN-riksdagen finns möjlighet till dialog, erfarenhetsutbyte och nätverkande med deltagare från de 19 kommuner som ingår i det Regionala utvecklingsnätverket. Dagarna kommer att knyta an till den nya verksamhetsplanen 2020–2022 som innehåller fyra samverkansmål kring områdena likvärdighet, systematiskt kvalitetsarbete, kompetens-försörjning och digitalisering.

Konferensens huvudtalare är Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten som kommer att föreläsa på temat likvärdighet, samt Helene Dahlström, Maria Rasmusson och Greta Wiklund Lind från Mittuniversitetet som föreläser under rubriken förbättrade relationer och välmående hos elever och skolpersonal.

Programmet i sin helhet (som uppdateras löpande) hittar du nedan.

Datum: 27 februari, kl 9.30-17.00 samt 28 februari kl 08.30-13.30
Plats: Hotell Södra Berget, Sundsvall

Målgrupp

RUN-riksdagen vänder sig till skolhuvudmän, skolchefer, verksamhetschefer, rektorer och verksamhetsutvecklare.

RUN-riksdagsmötet

RUN-riksdagsmötet infaller torsdagen den 27 februari mellan kl. 10.00–12.00. RUN-riksdagsmötet, som är RUNs högst beslutande organ, beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. 2020 går RUN in i en ny avtalsperiod om tre år och en ny verksamhetsplan för åren 2020-2022 ska beslutas.

Vid RUN-riksdagsmötet representeras varje kommun av två personer, en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant. Från Mittuniversitetet kallas prefekter för institutioner med verksamhet i lärarutbildning. Mellan RUN-riksdagarna leds verksamheten av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen närvarar också vid RUN-riksdagsmötet.

Du som ska delta på RUN-riksdagsmötet anger detta i anmälningsformuläret.

Deltagaralternativ

Konferensdeltagande två dagar inkl middag och logi, 2495 kr
Konferensdeltagande två dagar inkl middag (exkl logi), 1795 kr
Konferensdeltagande två dagar exkl middag och logi, 1495 kr

Program

Programmet uppdateras fortlöpande. Här hittar du programmet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 26 januari. Här gör du din anmälan.

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07