RUN-riksdag 2020

Spara favorit 19 aug augusti 2019
Styrelse,möte, hand, klubba

RUN-riksdagen 2020 går av stapeln den 27-28 februari på hotell Södra Berget i Sundsvall.

RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som genomförs i februari varje år i samband med en två-dagars konferens. Vid RUN-riksdagsmötet representeras samtliga parter i nätverket; nämndsordförande och skolchef från varje kommun, avdelningschef från varje avdelning inom lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland. RUN-riksdagsmötet beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN.