Boka redan nu in 3-4 mars för RUN-riksdag 2022!

WAYA Semesterprogram: Interiör från Hotell Södra Berget

Det Regionala utvecklingsnätverkets (RUN) högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som genomförs i februari/mars varje år i samband med en två-dagars konferens. 

RUN-riksdagskonferensen vänder sig till skolpolitiker, skolhuvudmän, skolchefer, verksamhetschefer, rektorer och verksamhetsutvecklare samt till verksamma inom Mittuniversitetets lärarutbildning.

 

Datum: 3-4 mars 2022

Tid: kl 9.00 dag 1 till kl 14.00 dag 2

Plats: Hotel Södra Berget, Sundsvall

 

Håll utkik här för mer information som vi under hösten publicerar löpande! (Anmälan till konferensen öppnar i december.)

 

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-1428207