RUN-riksdag 2021 går av stapeln den 4-5 mars på hotell Södra Berget i Sundsvall

grupp_IMG_2830.jpg

RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som genomförs i februari/mars varje år i samband med en två-dagars konferens. Vid RUN-riksdagsmötet representeras samtliga parter i nätverket; nämndsordförande och skolchef från varje kommun, avdelningschef från varje avdelning inom lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland.

RUN-riksdagsmötet beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN.

Datum och tid

4-5 mars, 2021


Anmälan

Anmälan öppnar i december 2020.

 

Bilagor till RUN-riksdagsprotokollet 2020

Bilaga 1

Bilaga 2

 

Presentationer från RUN-riksdag 2020

En av presentationerna är i Prezi och länken till denna är: Digitalisering Sollefteå - pedagogiskt perspektiv

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07