Framtidens skola – ett kapacitetsbyggande i samverkan

Torsdag 4 mars

10.00-12.00: RUN-riksdagsmöte - endast för utvalda representanter

13.00-13.30: Inledning med moderatorerna Peter Degerman, ordförande RUN och Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN samt Eva Dannetun, prorektor Mittuniversitetet

13.30-14.30: Ledarskap för kunskap och lärande i framtidens skola - Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning ledarskap vid Uppsala universitet

14.30-15.00: Energipåfyllning och paus

15.00-16.15: Samverkan kring praktiknära forskning - utmaningar och möjligheter för lärosäte respektive skolhuvudman - Ann Öhman, universitetslektor och projektledare för Framtidens lärarutbildning, Örebro Universitet samt Ulrika Bergmark, biträdande professor Luleå tekniska universitet och kommunforskare i Piteå kommun

16.15: Moderatorerna sammanfattar dagen

16.30: Dagen avslutas

Fredag 5 mars

09.00-10.30: Parallella seminarier

10.30-10.45: Paus och byte av länk

10.45-12.15: Parallella seminarier

12.15: Avslut av konferensen i respektive seminarierum