Ledarskap för kunskap och lärande i framtidens skola

Porträttbild Elisabet Nihlfors, föreläsare RUN-riksdag 2021
Elisabet Nihlfors. Foto: Annika af Klercker

Elisabet Nihlfors har en lång bakgrund inom utbildningsväsendet som lärare, skolchef, forskare, lärar- och rektorsutbildare och utvecklare. Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning ledarskap och som senior professor leder hon nu bland annat forskningsmiljön REL (Research on Educational Leadership) och driver tillsammans med många andra försöksverksamheten ULF.

Under rubriken Ledarskap för kunskap och lärande i framtidens skola kommer Elisabet Nihlfors hjälpa oss att blicka in i framtiden med fokus på ledarskap för att bygga kapacitet och professionellt kapital i och för framtidens förskola och skola.

Samverkan kring praktiknära forskning - utmaningar och möjligheter för lärosäte respektive skolhuvudman

Ann Öhman Sandberg, föreläsare RUN-riksdag 2021

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, organisationsutveckling och arbetslivspedagogik vid Örebro Universitet. Hon leder idag universitetets arbete med Framtidens lärarutbildning, en strategisk satsning som innefattar utveckling av utbildning, forskning och samverkan med skolhuvudmän i regionen. Ann har en bakgrund som lärare på grundskola och folkhögskola och lärarutbildare och hennes forskning rör framför allt förutsättningar för att reformer och kompetensutvecklingssatsningar ska leda till hållbar skolutveckling och hon har bland annat studerat Karriärreformen och Läslyftet.

Ann Öhman Sandberg kommer i sin föreläsning att, utifrån två färska rapporter, fokusera på hur skolhuvudmän respektive professorer definierar praktiknära forskning samt vilka möjligheter och utmaningar dessa grupper upplever i ett samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän. Hon presenterar också hur universitet inom försöksverksamheten med ULF-avtal har tagit till vara resultatet av rapporterna i arbetet med att organisera samverkan med skolhuvudmän i regionen.

Praktiknära forskning och utveckling i förskola och skola

Porträttbild Ulrika Bergmark, föreläsare RUN-riksdag 2021

Ulrika Bergmark är biträdande professor och docent i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Just nu arbetar hon som samverkansforskare vid Piteå kommun, där hon samverkar med rektorer och lärare med uppdraget om en förskola och skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Ulrika har en bakgrund som gymnasielärare och lärarutbildare och har i sin forskning studerat bl.a. samverkan skola-akademi och skolutveckling.

I sin presentation kommer Ulrika Bergmark berätta om sitt arbete som samverkansforskare där hon sedan 2017 arbetat med att stödja Piteå kommun i att integrera forskning och vetenskap i skolan, från förskola och grundskola till gymnasium. Hon kommer även att resonera kring andra konkreta exempel på hur lärosäte och skolhuvudmän kan samverka kring forskning och utbildning.