Seminariedag för fritidspedagoger/ fritidslärare

Spara favorit 24 apr april 2019

Välkommen till en seminariedag för fritidspedagoger/fritidslärare i Jämtland, Västernorrland och Hälsinglands kommuner.

Kan motsättningar mellan elever i fritidshemmet leda till möten som stärker deras samspel?

-        en dag om konflikthantering

Temat för dagen är konflikthantering och seminarieledare är forskare och utbildare med rötter vid Umeå Universitet. Vi har bjudit in Agneta Lundström, specialpedagog och lektor i pedagogiskt arbete med fokus på konflikthantering, Birgit Andersson, fritidspedagog och lektor i pedagogiskt arbete med fokus på fritidshem, Ewa Gruffman Cruse, förskollärare och adjunkt med fokus på professionella samtal, Kia Sundbaum, specialpedagog med fokus på professionella samtal.

Det finns plats för 80 deltagare per ort. Anmälan är öppen till och med den 24 april eller så länge det finns platser kvar. Om seminariet blir fullbokat så stänger anmälan tidigare. Platsen får överlåtas på annan deltagare, om ingen ersättare finns så lämnas återbud på adressen RUN@miun.se.

Varmt Välkomna!

Assar Hörnell UTV- Institutionen för utbildningsvetenskap och Catarina Karlsson RUN-Regionalt utvecklingsnätverk 

Program

Anmälan: 
Sundsvall 21 maj 2019, Campus Sundsvall - FULLSATT
Östersund 22 maj 2019, Campus Östersund

Dagen startar  klockan 8.30 och avslutas kl.16.00 på båda orterna.
Seminariet är kostnadsfritt, lunch ingår inte.

Hitta hit!

Kontakt

För frågor om seminariedagens innehåll kontakta:
Assar Hörnell 
Lärarutbildare 
assar.hornell@miun.se

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Catarina Karlsson
Handläggare RUN
010-142 88 75
catarina.karlsson@miun.se