Seminariedag för fritidspedagoger/ fritidslärare

Spara favorit 18 sep september 2018

Välkommen till en seminariedag för fritidspedagoger/fritidslärare i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland.

Vi har bjudit in Helene Elvstrand, från Linköpings universitet som kommer att prata om Barns egna perspektiv på fritidshem
- en dag om barns rättigheter, inflytande, medbestämmande och delaktighet. 
Förutom föreläsningar får deltagarna möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter utifrån innehållet i föreläsningen.

När: Östersund 26/9 eller Sundsvall 27/9

Var: Campus Östersund i sal F214 eller Campus Sundsvall sal E409

Dagen startar  klockan 9.00 och vi avslutar kl.16.00


Innehållet i seminariet ser likadant ut på båda orter så välj vilken ort du vill delta på.

Seminariet är kostnadsfritt, lunch ingår inte.

Anmälan är stängd.

Hitta hit!

Kontakt

För frågor om seminariedagens innehåll kontakta:
Assar Hörnell Lärarutbildare 

assar.hornell@miun.se

För frågor av administrativ karaktär kontakta:

Catarina Karlsson 

010-142 88 75

catarina.karlsson@miun.se

Handläggare RUN