Sonja Kovalevsky-dagarna 2018

Spara favorit 13 feb februari 2018
Bild på matematikern Sonja Kovalvesky

Har du elever med särskilt intresse för matematik? Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till dem!

Välkommen till Sonja-Kovalevsky-dagarna 8-10 november på Mittuniversitetet i Sundsvall

Under Sonja Kovalevskydagarna får eleverna ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat. För att visa på matematikens bredd och tillämpningsområden kommer de inbjudna nationella och internationella föreläsarna från både universitet och näringsliv.

Som matematiklärare inbjuds du att anmäla två elever, en kvinnlig och en manlig, som till hösten går sista året i gymnasiet. Eleverna ska väljas bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik och eleverna ska utses av rektor och lärare tillsammans. Antalet deltagare är begränsat och deltagarna antas i den ordning som de anmäls. Arrangörerna förbehåller sig rätten att själva fördela några platser för att säkerställa en bred representation från hela landet. En del av kostnaderna för resa, boende och mat täcks av våra samarbetspartners (universitet, högskolor och företag) så att avgiften för varje skola ska bli så låg som möjligt.

Sonja Kovalevsky-dagarna – med syfte att öka intresset för matematikstudier

Sonja Kovalevsky-dagarna arrangerades för första gången i samband med Världsmatematik-året 2000, och har sedan dess genomförts årligen med många nöjda deltagare. Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Avdelningen för Matematik och Ämnesdidaktik vid Mittuniversitetet är i år lokal arrangör. Ett viktigt mål med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar eftersom behovet av att utbilda människor för matematiskt, naturvetenskapligt och tekniskt arbete ökar.

Sonja Kovalevsky-priset

I samband med dagarna delas det så kallade Sonja Kovalevsky-priset ut till ett, eller ett par, gymnasiearbeten. Alla skolor inbjuds att nominera bidrag.
Mer information om detta behöver fylllas på.

Anmälan

Anmälan öppnas i april och är öppen till och med den 30 september.

 

Nationalkommittén för matematik

Kontakt

Andreas Lind

Andreas Lind
Avdelningen för Matematik och Ämnesdidaktik
E-post: andreas.lind@miun.se
Mobil: 070-689 08 22