Har du elever med särskilt intresse för matematik? Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till dem!

Sonja Kovalvesky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna arrangeras för att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar. Under Sonja Kovalevsky-dagarna får eleverna ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat. Det kommer nationella och internationella föreläsare från både universitetet och näringsliv.

I samband med Världsmatematikåret 2000 arrangerades Sonja Kovalevsky-dagarna för första gången och har sedan dess genomförts årligen med många nöjda deltagare. Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademin arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet, och 2018 och 2019 är det avdelningen för matematik- och ämnesdidaktik vid Mittuniversitetet i Sundsvall som är lokal arrangör.

Program 2018

Till programmet

Sonja Kovalevsky-priset

I samband med dagarna delas det så kallade Sonja Kovalevsky-priset ut till ett, eller ett par, gymnasiearbeten. Alla skolor inbjuds att nominera bidrag.


Tidigare Sonja Kovalevsky-dagar

Kontakt

Andreas Lind
Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik
E-post: andreas.lind@miun.se
Mobil: 070-689 08 22