Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Spara favorit 7 maj maj 2018
Lärarutbildningen, inriktning bild

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete är av högsta prioritet inom hela utbildningssystemet. Huvudmän, förskole- och skolenheter ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultat i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I den här seminarieserien får Du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring SKA-arbetet.

Seminarieserien består av fyra mötestillfällen:

Seminarietillfälle 1: Förskolans uppdrag och kvalitetsarbete
18 september 2018, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 2: Stöd och strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet
22 november 2018, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 3: SKA-arbete i praktiken; om kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation
6 februari 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 4: Fördjupning utifrån gruppens behov och önskemål
2 april 2019, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 27 augusti. Om färre än 20 personer är anmälda kan kursen komma att ställas in. Max antal deltagare är 50 personer.

Kontakt

Jerfsten Åsa

Åsa Jerfsten
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Anmälan