Systematiskt kvalitetsarbete

Spara favorit 12 apr april 2019
Workshop SID

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. På denna sida samlar vi de aktuella insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan.

Kulturanalys - metod- och handledarutbildning

Kulturanalys är en metod att använda i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utbildningstillfälle till certifierad handledare i kulturanalys startar till hösten 2019.

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN