Erfarenhetsseminarium Kulturanalys

Spara favorit 4 jan januari 2019

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, bjuder in till ett erfarenhetsseminarium om Kulturanalys som metod för skolutveckling.

Årets erfarenhetseminarium hålls som ett TeachMeet. Seminariet ger möjligheter till utbyte av de erfarenheter och lärdomar som gjorts i arbetet med kulturanalys. Representanter från olika kommuner berättar om hur de arbetat med kulturanalys som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete. Genom att dela erfarenheter är målsättningen med dagen att nå fram till ett antal slutsatser att ta med i det fortsatta arbetet i den egna organisationen samt för RUN i den samordnande rollen.

Ett `TeachMeet´ är ett informellt sätt att mötas för att dela erfarenheter, innovationer och personliga reflektioner. Du som deltagare bidrar genom att hålla en kort presentation om någon erfarenhet omkring Kulturanalys som du har – det kan vara något framgångsrikt, något som inte blivit så bra, hur det varit att genomföra som skolledare, som deltagare eller något helt annat som kan vara intressant för någon annan att ta del av.

Du väljer att ha en 4 minuter lång presentation, eller en 8 minuter lång presentation. Vi kommer att hålla oss till tiderna och du få hjälp att veta när det är dags att avsluta. Ditt bidrag behövs för att vi ska få till ett riktigt intressant och givande erfarenhetsseminarium! Du får delta med fler än en presentation.

Seminariet anordnas som ett nätverkstillfälle för certifierade handledare i kulturanalys som genom seminariet också erbjuds möjligheten att förlänga sin certifiering.  Även kommuner som arbetat/arbetar med kulturanalys bjuds in till seminariet för att få ta del av andra kommuners och de certifierade handledarnas erfarenheter samt diskutera sina egna reflektioner.

När: Tisdag 15 januari 2019
Tid: 10.00–16.00
Plats: Elite Hotel Knaust i Sundsvall

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmälan är nu stängd..

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN

Margareta Sandin
Handläggare RUN