Erfarenhetsseminarium Kulturanalys

Spara favorit 29 jun juni 2018

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, bjuder in till ett erfarenhetsseminarium om Kulturanalys som metod för skolutveckling.

Seminariet ger möjligheter till utbyte av de erfarenheter och lärdomar som gjorts i arbetet med kulturanalys, med specifik inriktning mot hur kulturanalysens kan användas som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.
Hallsbergs kommun och Härnösands kommun berättar om hur de implementerat kulturanalys som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå. Genom att diskutera erfarenheter är målsättningen med dagen att nå fram till ett antal slutsatser att ta med i det fortsatta arbetet i den egna organisationen samt för RUN i den samordnande rollen.

  • Hur kan kulturanalysen bli en del i skolans/kommunens systematiska kvalitetsarbete och vad bidrar metoden med?
  • Vilka metoder, handlingsplaner etc. har använts för att omsätta kulturanalysens resultat i praktiskt förändringsarbete?
  • Vilka svårigheter och möjligheter finns i detta arbete?

Seminariet anordnas som ett nätverkstillfälle för certifierade handledare i kulturanalys som genom seminariet också erbjuds möjligheten att förlänga sin certifiering.  Även kommuner som arbetat/arbetar med kulturanalys bjuds in till seminariet för att få ta del av andra kommuners och de certifierade handledarnas erfarenheter samt diskutera sina egna reflektioner.

När: Tisdag 15 januari 2019
Tid: 10.00–16.00
Plats: Elite Hotel Knaust i Sundsvall

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmälan kommer att öppnas upp under hösten 2018. Sista anmälningsdag är 20 december.

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN