Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Spara favorit 19 sep september 2018
Lärarutbildningen, inriktning bild

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete är av högsta prioritet inom hela utbildningssystemet. Huvudmän, förskole- och skolenheter ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultat i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I den här seminarieserien får Du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring SKA-arbetet.

Seminarieserien består av fyra mötestillfällen:

Seminarietillfälle 1: Förskolans uppdrag och kvalitetsarbete
18 september 2018, Campus Sundsvall, M108, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 2: Stöd och strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet
22 november 2018, Campus Sundsvall, C306, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 3: SKA-arbete i praktiken; om kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation
6 februari 2019, Campus Sundsvall, M102, klockan 10.00 – 16.00

Seminarietillfälle 4: Fördjupning utifrån gruppens behov och önskemål
2 april 2019, Campus Sundsvall, C306, klockan 10.00 – 16.00

Seminarieserien är kostnadsfri. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Anmälan

Anmäl är stängd.

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN