Program installationsföreläsningar

Spara favorit 30 jan januari 2017
Program för installationsföreläsningar - Östersund den 9 oktober
   
  F214
10.30-12.30 Anders Olsson hälsar välkommen
  Vishanthie Sewpaul - Pedagogy of Hope: a Personal Trajectory
  Bo Hilleberg - Friluftsutrustning. Forskning, produktutveckling och marknadsföring.
  Howard Aldrich - From Studying Small Businesses to Studying Entrepreneurship: an Evolutionary Journey”
  Anders Nyquist - Framtidens kretsloppsanpassade boende
  Anette Norberg - Att våga, vilja och vinna tillsammans 
   
12.30-13.30 Lunch
   
  F214
13.30-14.30 Siv Fahlgren, Viljan att veta - om kön, genus och jämställdhet i genusforskningen 
  John Selander, Varför är vi så sjuka när vi mår så bra?
  Bodil Landstad, Fåfänga, lust och längtan - känslomässiga drivkrafter för återgång till arbete 
Mingel  
14.50-15.50 Eva Sellström, Hälsan hos barn och unga i de svenska storstädernas utsatta bostadsområden
  Stig Vinberg, Egenföretagares hälsa och arbetsvillkor – ett bortglömt ämne med paradoxala resultat
   
  F229
13.30-14.30 Thomas Granfeldt, Trämassa - kan det vara något?
  Catrin Johansson, Kommunikation för framgångsrika organisationer
  Anders Olofsson, När nästan ingen längre vet!
Mingel  
14.50-15.50 Mårten Sjöström, Fotografisk avbildning i flera dimensioner
  Kjell Brunnström, Upplevd visuell mediakvalitet
  Yvonne von Friedrich, Jämställt företagande – en förutsättning för regional utveckling
   
  F234
13.30-14.30 Khalik Salman, Macroeconomic Determinants, Innovation and the Birth of New Firms: Negative Binomial Regression Approach.
  Francisco Gomes Esteves, Uppmärksamhet och emotionella reaktioner
  Richard Hall-Wilton Radiation Detection
Mingel  
14.50-15.50 Steven Hartman, Inscribing Environmental Memory (IEM) som modell för ny humanistisk forskning
  Mikael Gidlund, Trådlös industriell automation - vad är det?
  Morgan Fröling, Bra val för liv på jorden