Information för nya doktorer och professorer 2018

Spara favorit 4 jun juni 2018
Akademisk högtid 2017

På denna sida hittar du all praktisk information för dig som ska delta i den Akademiska högtiden. Det gäller dig som ny doktor eller professor på Mittuniversitetet, se instruktioner nedan.

Akademisk Högtid

Den akademiska högtiden sträcker sig över två dagar, torsdag och fredag. Observera hålltiderna i programmet som du finner här.Lyssna

Bankett

Banketten hålls på Frösö Park och inleds med mingel. Middagen är inramad med tal och underhållning. Här hittar du information om bankettenLyssna, som till exempel klädsel, medföljande gäster, boende.

Fotografering/dokumentation

Som deltagare i den Akademiska högtiden bör man känna till att installationsföreläsningar och ceremoni dokumenteras med bild och video. 

Doktorer

Beställning av hatt, ring och krans (insignier)

Inför högtiden behöver du beställa en hatt eller krans, och du kan också välja att beställa en ring. Läs instruktionerna här.Lyssna

Lagerkrans, beställ senast 7 september
Doktorshatt, beställ senast 3 augusti
Doktorsring, beställ senast 10 september (obs! frivilligt)

Material till den akademiska högtidsskriften

I samband med den akademiska högtiden produceras den akademiska högtidsskriften där alla nya doktorer, hedersdoktorer och professorer presenteras.
Till detta behövs text och bild. Läs instruktionerna på denna sida.

Materialet ska vara inskickat senast 8 juni.

Professor

Material till den akademiska högtidsskriften

I samband med den akademiska högtiden produceras den akademiska högtidsskriften där alla nya doktorer, hedersdoktorer och professorer presenteras.
Till detta behövs text och bild. Läs instruktionerna på denna sida.

Materialet ska vara inskickat senast 8 juni.

Kontaktpersoner

Ceremonimästare

akademiskhogtid@miun.se  

Biträdande ceremonimästare

Elin Rodin
072-581 86 74

Fakultetsmarskalkar

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV
Lena Ivarsson
Pär Olausson
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT
Lotta Flodén 
Andreas Lind