Vad behöver jag veta inför banketten?

Spara favorit

Bankett med underhållning och efterföljande dans hålls efter högtidsceremonin för deltagare och inbjudna gäster. Inbjudningarna skickas ut i slutet av augusti.

Promovendi och installandi får bjuda med sin respektive eller medföljande, samt mot en kuvertavgift fyra extra gäster att delta vid banketten. Promovendi och installandi placeras med sina gäster.