Vem får gå på den akademiska högtidsceremonin?

Ceremonin är öppen för alla och det är fri placering. Högtiden beräknas ta cirka två timmar. Privat fotografering under ceremonin är tillåten från respektive sittplats. Ljudliga störande eller skrymmande kameror undanbedes. Gemensam fotografering av festföremålen äger rum före ceremonin.