Plötslig ökning av antalet examina | 2005 |

Spara favorit 12 mar mars 2019
examination

Statistik kan tolkas på många sätt. År 2005 kunde vi till exempel se att antalet studenter som tagit examen från Mittuniversitetet plötsligt hade ökat till 1557 stycken, vilket var cirka 250 fler än tidigare år. Strålande! Men vad berodde det på?

Förklaringen var enkel. Många studenter som hade blivit klara med sina studier under 2004 väntade helt enkelt med att plocka ut examen till januari 2005 – då vi fick universitetsstatus. Den plötsliga ökningen var alltså inte så konstig, och vi kan med glädje se att antalet examina har fortsatt öka stadigt. Idag landar vi på cirka 1800 per år.