Utbildning på forskarnivå

Spara favorit 6 nov november 2017

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Forskarutbildningen består dels av forskarutbildningskurser och dels av ett avhandlingsarbete. Utbildning på forskarnivå avslutas med antingen en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.


Fakultetsnämnderna antar studenter till forskarutbildning. För mer information, kontakta fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier, se kontaktinformationsrutan.

 

Licentiatexamen

Licentiatexamen omfattar 120 hp, varav mins 60 hp ska vara en vetenskaplig uppsats. Examensbenämningarna är filosofie licentiatexamen, ekonomi licentiatexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie licentiatexamen.

 

Doktorsexamen

Doktorsexamen omfattar 240 hp, varav minst 120 hp ska vara en vetenskaplig avhandling. Examensbenämningarna är filosofie doktorsexamen, ekonomi doktorsexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie doktorsexamen.

Kontakt forskarutbildning

För mer information, kontakta våra forskningshandläggare

Fakulteten för humanvetenskap
Maria Evans
maria.evans@miun.se

Mer om forskarutbildning vid HUV

 

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Stefan Pettersson
Handläggare forskarutbildning
stefan.pettersson@miun.se

Mer om forskarutbildning vid NMT