Teknisk fysik

Spara favorit 20 nov november 2015

Ämnet teknisk fysik vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen om atomära, molekylära och fasta materials egenskaper, uppbyggnad, och växelverkan, samt materialens tillverkning och effekter på omgivningen och deras användning för att lösa tekniska och vetenskapliga problem.I ämnet teknisk fysik bedrivs forskning inom områdena materialfysik, tillämpad mekanik och materialteknik. Området materialfysik spänner över fasta tillståndets fysik, atom‐och molekylfysik samt kemisk fysik.