Nätverket för visuella identiteter inom universitet och högskolor

Spara favorit 17 okt oktober 2016

Nätverket vänder sig till kommunikatörer, grafiska formgivare eller andra som jobbar med visuella identiteter inom universitets- och högskolesektorn.

Nätverket är ett samarbete mellan deltagande universitet och högskolor. Det kostar inget att medverka, och lärosätena turas om med att stå värd för nätverksträffarna. Nästa nätverksträff är inplanerad i september 2017 i Linköping.

Ytterligare information från den senaste nätverksträffen samt syfte och mål med nätverket finns som nedladdningsbara filer på den här sidan.