Nätverket för Internationalisering av Lärarutbildningen i Sverige, NILS

Spara favorit 9 okt oktober 2017
 Internationalisering

Nätverket NILS träff anordnades av avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitet den 20-21 oktober 2016

Kontakt

Frågor om konferensen och dess innehåll riktas till: 

Assar Hörnell
Assar.Hornell@miun.se
010-142 82 59

Viktiga datum

 Inringade datum i en kalender.

7 oktober
Sista datum för anmälan till konferensen.

20-21 oktober
Konferens i Sundsvall.