Anmälan till konferensen

Spara favorit 26 aug augusti 2016

Anmälan till konferensen

Anmälan till nätverksträffen sker genom att fylla i anmälningsblanketten som du når via listen till vänster. 

Avgiften för konferensen är 500 kronor. 

Sista datum att anmäla sig till konferensen är den 7 oktober.

Anmäl dig till konferensen

Betalningsinformation

Avgiften för konferensen är 500 kr, och ska betalas till:

Plusgiro Nordea: 68 88 8-7
Bankgiro Nordea: 5050-0974
Swift NDEASESS  
Betalningsmottagare Mittuniversitetet 


Märk inbetalningen med:
Deltagares namn
Lärosäte
’NILS’


Avgiften täcker lunch första dagen och middag den 20 oktober samt kaffe vid två tillfällen.