Program NILS 20-21 oktober 2016, Mittuniversitetet, Sundsvall

Spara favorit 20 okt oktober 2016

Teman: Hur får man internationalisering att synas i utbildningen?

Torsdag 20 oktober

 

12-13    Lunch på campus

13.00    Vicedekan och ordförande för Lärarutbildningens samordningsorgan, Lena Boström, Avdelningen för utbildningsvetenskap hälsar välkommen

13.15    Internationell samordnare, Assar Hörnell, Avdelningen för utbildningsvetenskap välkomnar och presenterar upplägg och praktiska göromål

13.30    Utbildningsråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet, Sverige i en internationell Europeisk kontext

14.00    IT-strateg Anni Berg, Malmö kommun, eTwinning

14.20    Kaffe

14.50    Mats Johnsson, Malmö Högskola och Cecilia Nihlén, Göteborgs universitet, Presentation av ETEN, European Teacher Education Network

15.15    Workshop i grupper

  • Hur får vi internationalisering att synas i kursplaner och kursdokument?
  • Hur arbetar vi konkret i kurser?

16.30    Redovisning av workshops

17.00    Avslutning på dagen

19.00    Middag

 

Fredag 21 oktober

 

08.30    Adjunkt Kevin Gater, Mittuniversitet, Developing the international classroom       

09.00    Katarina Gahne, Uppsala Universitet
Bilingual Classes, Universitetet i Granada

09.20   Helene Elvstrand, ansvarig för Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet och Lena Örnestrand, Internationell koordinator för området Utbildningsvetenskap.Åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter
(projektet https://www.uhr.se/publikationer/Rapporter/atgarder-for-att-oka-antalet-utresande-utbytesstudenter/ ) 

09.45       Mathias Demetriadis, Den Globala Skolan

09.50    Kaffe

10.20    Workshops i grupper, fortsättning på gårdagens diskussioner

11.30    Avslutning och styrgruppsval

12.00    Slut