Medarbetare på NMT-fakulteten

Spara favorit 8 dec december 2017

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekan

Hans-Erik Nilsson

Prodekan

Håkan Wiklund

Vice dekan 

Kaarlo Niskanen för forskning inom CHE, DMA, IND och NAT
Mattias O´Nils för forskning inom ADV, DSV, EKS och IKS

Kanslichef

Lotten Glans          

Utbildningsadministrativ chef

Kerstin Gustafsson      

Nämnds- och ledningsstöd

Malin Bydén Sjöbom, handläggare ledningsstöd, utbildning på grundnivå, GRUR

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, utbildning på forskarnivå, FUR

Maria Torstensson, handläggare ledningsstöd, forskning

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete

Annika Berggren, anställningsrådet

Anne Åhlin, fakultetsadministratör, utbildning på forskarnivå, arkivansvarig NMT fakulteten

Fakultetshandläggare utbildning

Åsa Danvind, grundutbildningsavsvarig, Östersund

Karl Pettersson, grundutbildningsavsvarig, Sundsvall

Fakultetsadministratörer utbildning

Lena Karlén Andersson, DSV

Lotta Frisk, EKS

Lena Höijer, IST

Viktoria Lilja, NAT, CHE

Brita Åkerström, KMM, EHB

Veronica Norman, DES

Kerstin Nyström, MKV

Lisa Velander, IST

Anna-Karin Viklund, DMA

Britt Edlund, KMM, EHB

Fakultetsadministratörer forskning

Annika Berggren, STC

Fanny Burman, STC

Brita Åkerström, STRC

Anna Heaggström, FSCN

Projekthandläggare

Teresia Edling, uppdragsutbildning, branschsamverkan IT (Sundsvall) 
Linn Madsen vikarierar under Teresias föräldrarledighet.