Årshjul för Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet

Spara favorit 23 aug augusti 2017

Årshjulet för Branschsamverkan för hållber resurseffektivitet ger en översikt över vilka aktiviteter och events som samverkansplattformen genomför under ett år. För mer ingående information om enskilda händelser se kalendariet.