Informatik

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen INFORMATIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 2 svenska sidor som är taggade med INFORMATIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nu ska digitaliseringen i Västernorrland kartläggas

Mittuniversitetet leder just nu ett arbete för att kartlägga hur offentlig sektor och näringsliv arbetar med digital information i Västernorrla...

12 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till ny forskarskola

Docent Jimmy Jaldemark och lektor Lena-Maria Öberg vid Mittuniversitetet har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12...