Personuppgifter och allmän handling

Spara favorit 8 jan januari 2018

Vid kontakt med oss blir dina frågor och våra svar oftast en allmän handling och i de flesta fall möjliga för andra att begära ut och läsa.

Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi gör detta med stöd av lagstiftningen för myndigheter och speciallagstiftningen för högskolan.

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet.

Klagomål över vår hantering av personuppgifter kan alltid göras till Datainspektionen.

För mer information angående Mittuniversitetets hantering av dina personuppgifter, kontakta Mittuniversitetets personuppgiftsombud Erika Tegström, universitetsjurist.