Forskarskola

Spara favorit 7 jun juni 2016

Nästa år inleds ett unikt samarbete mellan Mittuniversitetet och tre högskolor i Norge. En forskarskola med ett tiotal doktorander blir startskottet för den gemensamma satsningen. Syftet är att stärka forskningen i omvårdnadsvetenskap och omsorg.

En mittnordisk forskarskola är ett steg i strävan att dels fördjupa och utveckla forskningen, dels att kunna erbjuda karriärmöjligheter för bland annat sjuksköterskor och vårdpersonal. Samarbetet mellan avdelningen för omvårdnadsvetenskap och omsorg på Mittuniversitetet och tre högskolor i Norge ger förutsättningar för en god akademisk och pedagogisk kvalitet.

 

Doktoranderna kommer att vara inskrivna vid Mittuniversitetet då lärosätet har examensrätten för doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap. De båda landstingen i Jämtland och Västernorrlands län har varit med i diskussionerna om den framtida forskarskolan och kommer även att vara med att finansiera ett par doktorander.