Voko Norge

Spara favorit 14 apr april 2015

En internasjonal studie om sikkerhet ved osteopatibehandling av barn och ungdomar. Du har kommet til denne siden etter å ha blitt informert om studien og forhåpentligvis har du bestemt deg for å delta.

I tabellen nedenfor vil du finne 4 linker til spørreskjemaene. Tabellen gir deg en oversikt over når de forskjellige spørreskjemaene skal besvares. Når du kommer til startsiden , må du oppgi en  identifikasjonskode for å logge deg inn. Identifikasjonskoden finner du i informasjonsbrevet vi har sendt deg. Dersom du har noen problemer eller spørsmål angående koden eller linkene, så kan du kontakte studieansvarlig i Sverige.

Spørreskjema 1  Besvares så snart som mulig etter første besøk hos osteopaten.
Link til spørreskjema 1

Spørreskjema 2 Besvares dagen før eller samme dag som du/dere skal tilbake til osteopaten for andre gang. 
Link til spørreskjema 2

Spørreskjema 3 Besvares dagen før eller samme dag som du/dere skal tilbake til osteopaten for tredje gang. 
Link til spørreskjema 3

Spørreskjema 4 Besvares dagen før eller samme dag som du/dere skal tilbake til osteopaten for fjerde gang. 
Link til  spørreskjema 4

 

Studieansvarig Sverige

Mats Jong
Med Dr, Docent i Omvårdnad, Leg Sjuksköterska, Avdelning Omvårdnad/Hälsovetenskap
Mittuniversitetet
SE-85170 Sundsvall, Sverige
Tel: 060-148966,
email: mats.jong@miun.se