Voko

Spara favorit 26 mar mars 2015

VOKO - En internationell studie om säkerhetsaspekter vid Osteopatisk behandling av barn och ungdomar. Du har kommit till den här sidan efter att ha fått information om studien och förhoppningsvis har beslutat dig för att delta.

Nedan finns länkarna till de webbaserade frågeformulären. Se instruktioner nedan för vilka tidpunkter som gäller. När du kommer till startsidan för frågeformulären så anger du identifikationskod från ditt informationsbrev för att logga in. Om du av någon anledning inte har koden så kan du kontakta studieansvarig.

Frågeformulär 1 Besvaras så snart som möjligt efter första besöket. 
Länk till formulär 1

Frågeformulär 2 Besvaras före ditt/ert 1:a återbesök hos osteopaten. 
Länk till formulär 2

Frågeformulär 3 Besvaras före ditt/ert 2:a återbesök hos osteopaten. 
Länk till formulär 3

Frågeformulär 4 Besvaras före ditt/ert 3:e återbesök hos osteopaten. 
Länk till formulär 4

Studieansvarig Sverige

Mats Jong
Med Dr, Docent i Omvårdnad, Leg Sjuksköterska, Avdelning Omvårdnad/Hälsovetenskap
Mittuniversitetet
SE-85170 Sundsvall, Sverige
Tel: 060-148966,
email: mats.jong@miun.se