Medarbetare på Mittnordiska forskarskolan

Spara favorit 8 dec december 2017

Lisbeth Kristiansen, docent i omvårdnad, projektledare
Mats Jong, docent i omvårdnad, studierektor

Handledare

Ett handledarkollegium med interna och externa handledare för MINSFO har etablerats. Kollegiet har tillsammans tagit fram en policy som anger värdegrunden för handledarskapet. Läs mer om denna här.Lyssna

Huvudhandledarna finns vid Mittuniversitetet. De flesta av doktoranderna har i huvudsak två bihandledare varav den ena finns vid Mittuniversitetet och den andra vid ett annat lärosäte.

Barn och ungdomars hälsa

Annika Karlström
Ingegerd Hildingsson
Katarina Tunon
Karin Sundin (Umeå)

Livsstilsförändringar

Siv Söderberg
John Selander
Stig Vinberg
Thomas Moe

Professionsutveckling

Mats Jong
Miek Jong

 

Psykisk o/hälsa

Ove Hellzén
Lisbeth Kristiansen
David Haage

 

Äldreomsorg

KG Norbergh
Sukjai Charernsuk
Yaowaluck