Organisation

Spara favorit 26 nov november 2014

Den mittnordiska forskarskolan i omvårdnad och omsorg (MINSFO) skapades 2013 och består av tre partnerlärosäten Högskolen i Molde, Högskolen i Nord-Tröndelag, Högskolen i Syd-Tröndelag.

Varför en forskarskola i omvårdnad och omsorg?

November 2013 effektuerades ett samarbetsavtal av tre norska parter; Högskolen i Molde, Högskolen i Nord-Tröndelag, Högskolen i Syd-Tröndelag samt av det svenska värduniversitetet, Mittuniversitetet (MIUN 2013/1349). Bakgrunden till det etablerade samarbetet är behovet av fortsatt fördjupning och kvalitetsutveckling av ämnets forskning i den mittnordiska regionen. Forskarskolan bidrar till att skapa förutsättningar för implementering och ökat kunskapstransition in i den kliniska praxisen. Det är även ett steg nämnare ett förverkliga av norra regionens kompetensförsörjningsråds planer på kliniska lektorat som särskilt gynnar omvårdnadsutbildningarna. En viktig princip är dock att varje partner finansierar sina egna doktorander och lärare/handledare och kostnader för expenser, internat, styrgruppsarvode och liknande.

Styrning och ledning

Den mittnordiska forskarskolan (MINSFO) är uppbyggd och strukturerad på tre nivåer.

Styrgrupp

Den övergripande samverkan styrs av en styrgrupp . som är sammansatt med två representanter från varje i samarbetet ingående lärosäte samt en landstings- respektive Fylkesmansrepresentant, förutom MIUN som har tre styrgruppsmedlemmar samt en doktorandrepresentant.

Kursgrupp

Kursgruppens uppdrag är att fastställa de obligatoriska forskarutbildningskursernas innehåll och utgörs av professorer från alla fyra partnerlärosäten och projektledaren samt studierektor.

Ledningsgrupp

På operativ nivå finns en ledningsgrupp med representanter från de norska parterna och projektledare som driver verkställighet.