Opencampus

Black World Map

Open Campus

Mittuniversitetet i samverkan med Folkuniversitetet har enats om att vi, utifrån ett gemensamt samarbetsavtal, arbeta med inkluderingsfrågor. Arbetet inriktas på gemensamma inkluderande aktiviteter i integrationsarbetet med tyngdpunkt i region Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

"Open Campus - Studieverkstad"

Under 2019-2020 har vi valt att fokusera på att hjälpa personer att nå godkända gymnasiebetyg och därefter söka sig till högre studier, företrädesvis på Mittuniversitetet, och därmed öka övergångsfrekvenserna i vår region. Vi kallar detta projekt for "Open campus - Studieverkstad".

Mer om Open Campus

Läs med om Open Campus och pågående aktiviteter här:

Open Campus studieverkstad Östersund

Open Campus studieverkstad Sundsvall

Tidigare genomförda aktiviteter inom Open Campus

Världens After Work

Världens After Work på Grönborg, torsdag 20/9 kl.17-20. Det är inte det som är olika som skiljer oss åt, det är det gemensamma som binder oss samman!

Handledarutbildning

Open Campus har under 2017 och 2018 erbjudit arbetsgivare gratis handledarutbildning med syfte att möjliggöra fler praktikplatser som är matchade utifrån yrkeserfarenhet och utbildning.

Mentorprogrammet

Mittuniversitetets Samverkansavdelning svarar sedan 2011 för ett Mentorprogram för studenter som vill öka sin kontakt med näringslivet.

Open Campus i samarbete med Global Association of African Women

Under 2018 har Open campus fått kontakt med föreningen ”Global Association of African Women” (GOAW) som har sitt säte i Jämtland. Föreningens syfte och mål är att stärka kvinnors möjligheter och förutsättningar, såväl i Afrika som i Sverige.

Öppen föreläsning med Tatiana Håkansson

Den 22 mars september besökte samhällsedattören Tatiana Håkansson Sundsvall för att prata om sina erfarenheter av adoption, rasism, känslor av (icke-)hemmahörande och hur etnicitet präglar aspekter av tillvaron.

I media

Artikel i Sundsvalls tidning om evenemanget "Världens After Work" 10 september 2018.
Läs artikeln: En after work med världen som deltagare – vill visa framfötterna när det gäller öppenhet och värdskap

Inslag om utställningen Här möts världen i Sveriges Radio under Mittuniversitetets Öppet hus för gymansieselever 7 november 2017.

Prisad journalist gästar Sundsvall – föreläser om krig och flykt: "Ett existentiellt drama". Artikel om författaren och journalisten Mustafa Cans föreläsning i Sundsvalls Tidning 13 sept 2017.

De slår ett slag för inkludering
Flera idrottsförbund har engagerat sig i Open Campus, bland annat Sundsvalls tennisklubb. "Idrott har en fantastisk kraft att förena människor", säger Urban Lundqvist, klubbens sportchef.

Maxida Märak om att vara artist, aktivist, kvinna – föreläser i Östersund
Artikel i Östersundsposten 17 maj 2017.

Röster som borde höras – migranters syn på integrationspolitik
Debattartikel i Sundsvalls Tidning 12 oktober 2016.