Christer Svennerlind

  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: christer.svennerlind@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Kriminologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Andersson, M. , Svennerlind, C. , Malmqvist, I. & Anckarsäter, H. (2013). New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes. Facilities, vol. 31: 1, ss. 24-38.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Svennerlind, C. (2013). God, obligation, right, and utility. I Modus Tolland : en festskrift. Göteborg : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (Philosophical Communications. Web Series). S. 57-71.

Svennerlind, C. (2013). Resemblance and qualitativeness of instances. I Johanssonian Investigations : Essays in Honour of Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday. Frankfurt : Ontos Verlag (EIDE: Foundations of Ontology). S. 640-653.

Konferensbidrag

Svennerlind, C. (2013). Tillräknelighet i svensk och annan straffrätt. Paper presented at the Olika bilder av mördaren 1910-2010

Sidan uppdaterades 2021-04-22